The interpreters  
 
          “Sokrat” tercümenlik şirketi – Moskova şehri. 50 dillerden fazla yazılı çevirme.
           Belgeleri noterden tasdik etme. Her dil (BDT, Avrupa, Doğu). Haberci çıkışı.
              tel./faks:                         mektub yazmak: tekst@inbox.ru
                                       Bizim çevirme büromuzun hizmetleri hakkında bilgi.
bullxred.gif (1087 bytes) Şirket                            “Sokrat” Moskovadagi çevirme bürosu dünya 50 dillerden/dillere ve, pratik olarak, her konudaki metinleri yazılı çevirmesinin profesyonel hizmetlerini önerir.
Biz asağıdakilerinin çevirmesini yaparız:
- korporatif dökümantasyonu:
anlaşmalar, kontrat, mutabakatlar, mektublar, özetler, CV’ler, nizamnameler, kaydetme hakkında şahadetnameler, biznes-yazışma, finans hesap verme, sertifikalar, tutanaklar vs.

- teknik metinleri çevirmesi:
Aletler için kılavuzları ve özetleri, karayolları taşıt yapım endüstrisi, elektroteknik, havacılık, ev elektrik aletleri, mekanik, savaş araçları, silahlar, petrol, doğal gaz vs.

- reklam ve popüler metinleri çevirmesi:
elektronik posta, reklam modüller, gazete ve dergi yazılar, genel konudaki yazılar vs.

- noterden tasdik etmesi olarak kişisel belgeleri çevirmesi:
pasaportlar, diplomalar, şahadetname, kimlik belgeleri, işçi karneleri, vekaletnameler, alıntılar, dilekçeler, nüfus ve nikah dairesi için gerek olan belegeleri çevirmesi, sabıka olmadığı hakkında belge, tıp belegeleri, doğum sertifikaları, çocuk sınır dışına çıkması için muvafakat olduğu hakkında belge, sürücü ehliyetleri, mühürler vs.

-Seo kopirayting - gazeteciler tarafından yazıları yazılmalar, çeşitli konular, uygun fiyatlar. Biz tüm siparişlerini çabukla, vukufla ve orijinal bir tarzda yaparız. Kalite ve mükemmel üslup – bizim işimizin devamlı yoldaşlardır.

-Bilimsel yazıları ve siteleri çevirmesi.
-Moskova içinde teslim – bedavadır.
-Asağıda devamlı olan indirimler:

25 sayfa - 6%
35 sayfa - 7 %
50 sayfa - 10 %
100 sayafadan fazla - bireysel davranış.
 Acil çevirme için indirimler olamaz.

Çevirmeye biz asgari ön peşin ödeme (genelikle sipariş fiyatından yüzden 5-15 olarak) yapıldığı zaman başlayacağız. “Sokrat” çevirme bürosu, kendi çevirmenleri tarafından yapılmış çevirmeleri için tüm zimmetinde olur, ve eksiklikler açığa çıkarılırsa, onları karşılıksız düzeltmesini garanti altına alır.  Çevirmeleri diplomalı çevirmenler ve redaktörler yaparlar.

bullxred.gif (1087 bytes) Hizmetler  
bullxred.gif (1087 bytes) Fiyatlar  
bullxred.gif (1087 bytes) Ödeme  
bullxred.gif (1087 bytes) Dağıtma  
bullxred.gif (1087 bytes) Diller  
bullxred.gif (1087 bytes) İletişim  
bullxred.gif (1087 bytes) Bizim çalışmalarımız  
bullxred.gif (1087 bytes) Site haritası